Placeholder headerimage

H1 - Header titel

H2 Header title

Duik in onze collectie van mythische wezens en magische wezens die je zullen betoveren met hun mysterie en schoonheid. Leer over de geheime geschiedenis van verloren beschavingen en verborgen schatten die wachten om ontdekt te worden.

Placeholder

H2 titel

Laat je fantasie de vrije loop terwijl je door onze galerij van surrealistische kunstwerken bladert, waar kleuren samensmelten en vormen transformeren. Deze beelden zullen je zintuigen prikkelen en je meenemen naar een wereld vol verbeelding en verwondering.
Placeholder

H2 titel

Dus stap binnen en laat je meevoeren op een reis die je verbeelding zal voeden en je hart zal doen bonzen van opwinding. We beloven je een ervaring die je nooit zult vergeten, omdat onze fictieve wereld tot leven komt en je meesleept in een betoverend avontuur dat je nooit voor mogelijk had gehouden.
Placeholder

H2 titel

A strip of instant adhesive can be a great way to instantly fill a gap or void within a construction without any unwanted drying times or gaps. They usually come in a thicker and wider variant to fill uneven surfaces and overcome any problems that might occur as a result of dirt and dust. 

Vzduchotěsné membrány se obvykle používají u vzduchotěsných budov, aby zajistily nepřetržitou vrstvu vzduchotěsnosti po celém opláštění budovy. Spojování membrán představuje důležitý krok při vytváření účinné vzduchové bariéry. Vzduchotěsnost opláštění vyšší budovy je tak dobré, jako jeho nejslabší článek! Zde uvádíme některé obecné kroky při spojování vzduchotěsných membrán:

 1. Připravte povrchy: Povrchy v místech, na kterých bude aplikována membrána, musí být čisté, suché a bez prachu, vlhkosti, nečistot a sutin.
 2. Utěsněte okraje: Po nainstalování membrány utěsněte okraje a všechny mezery nebo spoje pomocí kompatibilní pásky. Tím bude zajištěna nepřetržitá vrstva vzduchotěsnosti po celém opláštění budovy. Zkontrolujte si, zda je páska kompatibilní s membránou i s (nerovným) povrchem.
 3. Otestujte vzduchovou bariéru: proveďte zkoušku úniku vzduchu, abyste si zkontrolovali, zda je vzduchová bariéra účinná. To lze provést pomocí testu ofukování dveří (blower door test), při které se měří míra úniku vzduchu.

Ověřte si, zda byly k vaší pásce vydány správné certifikáty pro použití uvnitř budovy, například EMICODE EC1 PLUS pro pohodlný obytný prostor. Více informací naleznete na adrese EMICODE.

Když dojde na výběr samolepicí pásky pro použití na vzduchotěsné konstrukci budovy, je důležité vybrat pásku, která je speciálně navržena k tomuto účelu. Takže bohužel zde neexistuje jednoduchá odpověď. Jakožto odborníci vám dokážeme pomoci s tímto rozhodováním a provést vás celým technickým procesem. Zde je uvedeno několik typů pásek, které se obvykle používají u vzduchotěsné konstrukce budovy:

 1. Pásky na bázi pryže: Pásky na bázi pryže jsou známé svojí schopností přizpůsobit se nerovným povrchům. Často se používají k utěsňování spár, spojů a infiltrací u vzduchotěsných konstrukcí. Společnost Multifoil je schopná dodat až 3,5mm pásky bez obsahu rozpouštědel na budovy a stavby, které odpovídají certifikátům EMICODE EC1 PLUS.
 2. Pásky na bázi butylu: Pásky na bázi butylu jsou známé svou pružností a odolností. Používají se k utěsnění kolem infiltrací a k vytvoření vzduchotěsných spojení mezi rozdílnými materiály. Většinou se používají na vnější straně pláště budovy. Jsme schopni dodávat butylové pásky v různých velikostech a délkách.
 3. Pásky na bázi pěny: Pásky na bázi pěny se používají k utěsnění mezer a prasklin v pláštích budov. Lze je stlačit, aby vyplnily mezery a zajistily vynikající vzduchotěsné vlastnosti. Jsme schopni dodávat pěnové pásky s různou hustotou, pojivem, barvami a tloušťkou.
 4. Pásky na bázi akrylu: obvykle se používají ke vzduchotěsnému uzavření na venkovní straně a v případech expozice ultrafialovému záření. Odolnost proti povětrnostním vlivům: Akrylové pásky jsou odolné proti povětrnostním vlivům a znehodnocení způsobenému ultrafialovým zářením, což znamená, že si dokáží zachovat v čase své spojovací a těsnicí vlastnosti, a to i když jsou vystaveny slunečnímu záření, dešti nebo teplotním změnám. Vyrábíme akrylové pásky bez obsahu rozpouštědel a s nízkými emisemi těkavých organických sloučenin až do 130my.

Při výběru pásky u vzduchotěsné stavební konstrukce je důležité si zvolit pásku, která je vhodná pro určený způsob použití. Je také důležité zajistit, aby byla páska kompatibilní s ostatními stavebními materiály a aby splňovala příslušné stavební zákoníky a normy, například EMICODE EC1 PLUS.

Správná páska zlepšuje vzduchotěsnost a představuje skutečné aktivum u vaší stavby. Opláštění vaší budovy je tak silné, jako nejslabší článek stavby. Nesprávná páska může způsobit nežádoucí únik/vytékání a proudění vzduchu. Pokud bude páska řádně aplikována, dokáže utěsnit mezery a spáry ve stavebních součástech a zabránit infiltraci vzduchu a vlhkosti. 

Různé podklady a membrány si mohou vyžadovat různé pásky. Spojování těchto materiálů dohromady může představovat náročný úkol. Určitě si nejdříve všechny pásky odzkoušejte na svém materiálu, než je použijete na kritická místa, například na vzduchotěsnou budovu. Máte nějaké dotazy? Jednoduše se zeptejte některého z našich odborníků.

I když samolepicí výrobky obvykle představují snadný a čistý způsob aplikace, zajistit, aby byl výrobek samolepicí v řadě, může být složité. Níže uvádíme několik kritérií, které je třeba mít na paměti:

 1. Složitost závisí na vlastnostech podkladu. Některé materiály se kvůli své podstatě složitě spojují s lepidly, například určité plasty nebo materiály s nízkou povrchovou energií, například polypropylene. Pokud budete mít pochybnosti, obraťte se na některého z našich odborníků www.multifoil.com/cs/contact
 2. Výběr lepidla: výběr správného lepidla je pro dosažení pevného a odolného spoje zásadní. Lepidlo musí být kompatibilní s použitými materiály a mělo by poskytovat vhodné přilnavé vlastnosti, například pevnost v odlupování, pevnost ve smyku a teplotní odolnost. K nalezení správného složení lepidla může být nutné provést testy a zkoušky.
 3. Příprava povrchu: Řádná příprava povrchu je k zajištění dobré přilnavosti nezbytná. Povrchy musí být čisté, nesmějí se na nich vyskytovat znečišťující látky a někdy musí být zdrsněny nebo ošetřeny, aby se posílila přilnavost spojení. Při zařazení kroků pro přípravu povrchu do výroby může být vyžadováno další strojní vybavení nebo úpravy.

Celkově může učinění výrobku samolepicím (v řadě) sahat od relativně přímého po komplexnější, v závislosti na výše uvedených faktorech. Účast odborníků na pojiva nebo procesních techniků může být přínosná při hodnocení proveditelnosti a určování optimálního přístupu k vašemu konkrétnímu výrobku a výrobní lince. Pokud budete potřebovat radu, obraťte se na nás na adrese info@multifoil.nl.

I nejzkušenější řemeslník někdy nemá dostatečné znalosti, jak s páskou pracovat. Pro instalování samolepicích pásek zde uvádíme tři nejdůležitější tipy, které zajistí úspěšnou aplikaci:

 1. Příprava povrchu: řádná příprava povrchu je pro pevný spoj nezbytná. Ověřte si, zda je povrch čistý, suchý a nevyskytuje se na něm žádný prach, nečistota ani olej. Vyčistěte povrch pomocí jemného čisticího prostředku a ověřte si před nanesením pásky, že je povrch zcela suchý.
 2. Aplikace: věnujte pozornost způsobu aplikace, aby byly vaše výsledky optimální. Začněte změřením a ustřižením pásky v požadované délce a tvaru. Sejměte malý úsek podkladové části a pečlivě zarovnejte pásku s určeným povrchem a zajistěte tak přímou a rovnoměrnou aplikaci. Postupně snímejte podkladovou část a při tom přitiskávejte pásku pevně k povrchu a rozprostírejte postupně všechny bubliny nebo záhyby. K zajištění bezpečného spoje vynakládejte stále stejný tlak.
 3. Teplotní faktory: teplota může významně ovlivnit chování lepicích pásek. Zkontrolujte si, zda teplota při instalování a skladovací teplota spadají do poskytnutého doporučeného teplotního rozmezí. Obecně platí, že většina pásek dobře přilne při pokojové teplotě. Avšak pokud pracujete v extrémním horku, chladu nebo vlhku, může být rozumné obrátit se na některého z našich odborníků na adrese info@multifoil.nl

Ano, může být důležitá. Když se páska aplikuje na povrch, rychlost zahájení znamená, jak rychle se páska dostane do styku s povrchem. Pokud je rychlost zahájení příliš rychlá, nemusí mít páska dost času, aby řádně přilnula k povrchu, což má za následek slabší spoj. Toto je jeden z nejdůležitějších faktorů při vytváření pevného spojení. 

Za druhé, pokud je ukončení nebo opětovné zahájení příliš rychlé, mohou se některé typy pásek nebo vystýlky přetrhnout, což vede k zastavení stroje a je zapotřebí opakované čištění, aby se odstranily všechny zbytky pásky.

Za prvé zajišťuje bezpečnější a stabilnější spojení mezi páskou a podlahovou krytinou. Když se páska dokonale hodí k profilu podlahové krytiny, vytváří pevnější, zarovnanější spoj, který napomáhá zamezit odlepování pásky nebo jejímu uvolnění z polohy. Nedochází k prosakování na podklad.

Za druhé, napomáhá vytvoření čistší a estetičtěji působící konečné úpravy. Páska, která se hodí k profilu podlahové krytiny, se souvisle prolne s povrchem a vytvoří se tak jednotná konečná úprava profesionálního vzhledu.

Za třetí, může pomoci se zlepšením bezpečnosti, a to snížením nebezpečí klopýtnutí a pádů. Páska, která je v jedné rovině s podlahovou krytinou, znamená nižší pravděpodobnost vzniku nebezpečí klopýtnutí než v případě pásky, která je vyvýšená nebo nerovná. Páska, která je ve svém spoji nestabilní, se v průběhu času uvolní a profil samotný se od podkladu oddělí.

Celkově lze říci, že navržení samolepicí pásky, které se dokonale hodí k profilu podlahové krytiny, zajišťují bezpečnější, estetické líbivější a bezpečnější řešení u řady podlahových krytin.

Zejména na trhu s potřebami pro kutily může být velmi praktické a snadné jednoduše odlepit podložku a přilepit profil přímo na podlahu. 

Speciálně navržená páska může umožnit okamžité přilnutí bez doby zasychání na rozdíl například od mokrých lepidel. Pásky také představují vynikající alternativu k mechanickým spojovacím prvkům, například hřebíkům a šroubům, protože vytvářejí neviditelný spoj a zanechávají povrch profilu čistý a hladký. Neumožňují nahromadění nečistot a prachu. Naše pásky nabízejí zákazníkovi vysokou kvalitu a jsou připraveny k okamžitému použití.

Ke kondenzaci dochází u dutinkových desek přirozeně, a to kvůli relativní vlhkosti v ovzduší. Když se vodní pára setká s chladnějšími povrchy, přemění se na kapičky, které poté splynou a vytvářejí kapalinu uvnitř dutinkových žlábků nebo komůrek. Filtr pásky AntiDUST® od společnosti Multifoil využívá jedinečnou povrchovou úpravu, která umožňuje rychlé vyprázdnění nahromaděné kondenzace, přičemž i nadále zachovává rozsah mikrosíťové bariéry, která zamezuje znečišťujícím látkám dostat se do komůrek. Řasy i houby vyžadují k přežití vodu, takže je kondenzace zdrojem jejich síly. Je nezbytné kondenzaci co nejrychleji odstranit, aby se zamezilo jejich růstu. U mnoha konkurenčních výrobků však nedochází k dostatečnému odvodňování, čímž dochází k vytváření prostředí, které je ideální pro rozmnožování řas.

Při rozsáhlém průzkumu bylo objeveno mnoho neobvyklých jevů, které se vztahují ke kondenzaci v dutinkových deskách. Abychom se touto problematikou mohli zabývat, byl předložen návrh na utěsnění obou konců desek. Ovšem při praktických testech se ukázalo, že tento přístup není účinný, jelikož se kondenzace i nadále hromadí ve žlábcích. Při další analýze bylo zjištěno, že i když byly dutinkové desky utěsněny téměř za podmínek vakua, přesto docházelo k vytváření kondenzace. 

Důvodem této skutečnosti je, že povrch dutinkových desek chová jako polopropustná membrána, což umožňuje vodní páře proniknout do desek. V důsledku toho je nutná nepřetržitá možnost odvodňování, aby byl zajištěn odtok pro kondenzát. Toho lze dosáhnout při použití pásky AntiDUST®.

Naše síť distributorů pokrývá celou zeměkouli, takže je zajištěno, že páska AntiDUST® bude u vás v místě snadno dostupná. Pokud se chcete spojit se svými nejbližším distributorem, obraťte se na nás na adrese info@antidusttape.com.

Pokud máte zájem stát se distributorem pásky AntiDUST®, uvítáme, pokud nás oslovíte na adrese info@antidusttape.com, abychom mohli společně probrat různé možnosti.

Zásadní je řádná příprava povrchu, aby bylo zjištění optimální přilnutí a provedení při nalepování samolepicí pásky. Zde je uvedeno několik obecných kroků k přípravě povrchu před nalepením samolepicí pásky:

 1. Vyčistěte povrch: Odstraňte veškeré nečistoty, suť, volné částice nebo znečištění z místa, na které bude páska nalepena. Je důležité, aby byl povrch čistý, aby páska mohla řádně přilnout.
 2. Zajistěte suchost povrchu: Zajistěte, aby byl povrch před nalepením samolepicí pásky zcela suchý. Vlhkost z rozptýlených částic nebo vzdušná vlhkost brání v účinnosti lepidla. Bude-li to potřeba, nechte povrch uschnout přirozeně nebo použijte sušák nebo horkovzdušnou pistoli, abyste proces sušení urychlili. Při použití tepla dávejte pozor, abyste nepoškodili ostatní materiály.
 3. Zkontrolujte teplotní požadavky: Zkontrolujte teplotní rozmezí určené pro lepení samolepicí pásky. U většiny našich pásek se vyžadují přesné teplotní podmínky, aby bylo dosaženo optimální přilnavosti. Zajistěte, aby povrchové teploty a okolní teploty spadaly do doporučeného rozmezí.

Je to jako chůze otevřenými dveřmi, ale zajištění kvality i učinění správné volby jsou naprosto zásadní. Bohužel nám historie opakovaně ukázala, že volba horšího než optimálního řešení nebo dodržování zavádějících rad často vede ke katastrofálním výsledkům. 

Je však důležité uvést, že skutečná životnost pásky může být ovlivněna například takovými faktory jako je expozice extrémním teplotám a ultrafialovému záření, například z důvodu zatékání, vlhkosti, chemických látek a celkové údržby střechy. Pravidelné kontroly a údržba jsou nezbytné k zajištění, že celková konstrukce zůstane nedotčená a bude řádně funkční. Všechny tyto faktory jsou určující pro naše doporučení, ale také představují naše odhodlání vyrábět kvalitní pásky pro stavební odvětví.

Samolepicí pásky se používají u střešní konstrukce různými způsoby. K některým obvyklým způsobům použití samolepicí pásky patří:

 1. Utěsnění spojů: Samolepicí pásky se používají k utěsnění spojů a spár u střešních materiálů, například v překrývajících se částí membránových střech, fólií nebo spojovacích sekcí. Představují dodatečnou vrstvu hydroizolace a pomáhají zamezit průniku vody.
 2. Podbití střechy: Určité samolepicí pásky jsou určeny k použití jako dodatečná vrstva vlhkostní bariéry a ochrana pod primárními střešními materiály.
 3. Opravy lemování: Lemování střechy se využívá k utěsnění a ochraně citlivých oblastí, kde se střecha setkává se dalšími prvky, například stěnami, komíny, větracími otvory nebo střešními okny. Samolepicí pásky se mohou použít k opravě nebo zesílení lemování a zajistit tak vodotěsné uzavření a zamezit zatékání.
 4. Opravy netěsností: Samolepicí pásky se často využívají jako dočasné nebo nouzové řešení k opravě netěsností na střeše. Mohou zajistit okamžitou ochranu až do doby provedení trvalé opravy.

Dočasné opravy: V situacích, kdy je vyžadována rozsáhlejší oprava střechy nebo výměna střechy,  mohou samolepicí pásky sloužit jako dočasné opatření k zamezení dalším škodám nebo k zamezení průniku vody.

Ano, páska může být účinnou alternativou k tradičním mechanickým spojovacím materiálům v určitých oblastech použití v automobilovém průmyslu. Zatímco mechanické spojovací materiály, například šrouby bez matice, šrouby do matice a nýty se tradičně používají ke spojování a zabezpečení automobilových součástí, páska nabízí výhody, díky kterým se stává použitelnou alternativou:

 1. Snížení hmotnosti: Páska je obvykle lehčí než mechanické spojovací materiály, díky čemuž je výhodná v průmyslových odvětvích, ve kterých je snížení hmotnosti prioritou, například v automobilovém průmyslu. Toto může přispět k lepší účinnosti paliva a celkovému výkonu vozidla.
 2. Lepší estetika: Páska může zajistit čistší a usměrněnější vzhled v porovnání s viditelnými mechanickými spojovacími materiály. Umožňuje vznik hladkých povrchů nutnosti vyvrtaných otvorů nebo vyčnívajících vrchních částí spojovacích materiálů, což může vylepšit celkový vzhled a estetiku vozidla.
 3. Tlumení vibrací a snížení hladiny hluku: Páska je schopna absorbovat a tlumit vibrace, snížit hladinu hluku a zlepšit celkový komfort vozidla. Toto může být užitečné zejména v oblastech, kde je potřeba minimalizovat vibrace a hluk, například připevnění vnitřního obložení nebo izolačních panelů.
 4. Těsnicí vlastnosti: Některé pásky jsou navrženy tak, že mají těsnicí schopnosti a účinně tak zabrání vniknutí vody, prachu nebo jiných znečišťujících látek. To může být prospěšné v automobilovém odvětví, kde je zachování vodotěsného a prachotěsného uzavření důležité, například u zavětrování nebo u utěsnění elektrických spojů.
 5. Lepší efektivita výroby: Páska může zjednodušit proces montáže snížením počtu požadovaných součástí a související pracovní síly. Lze ji nalepit rychle a snadno a snížit tak dobu montáže a zlepšit efektivitu výroby.

Je však důležité mít na paměti, že páska nemusí být vhodné ke všem způsobům využití v automobilovém průmyslu. Faktory jako například požadavky na nosnost a dlouhodobá odolnost musí být zohledněny při určení, zda je páska vhodnou alternativou k mechanickým spojovacím materiálům u konkrétního způsobu použití v automobilovém průmyslu.

Při výběru pásky ke konkrétnímu způsobu využití v automobilovém průmyslu je potřeba zohlednit několik faktorů, aby bylo zajištěno optimální provedení a vhodnost. Zde jsou uvedeny některé klíčové faktory, které je potřeba zohlednit:

 1. Povrch, který je spojován: Pochopení vlastností povrchů, které mají být spojovány. Zohlednit je třeba například materiál (plast, kov, sklo, atd.), texturu a čistotu povrchu a veškerá přítomná povrchová ošetření nebo nátěry či potahy. Různé pásky mohou být lepší ke spojování konkrétních typů povrchů.
 2. Prostředí, ve kterém se páska používá: Zhodnoťte okolní podmínky, kterým bude páska vystavena, včetně teplotních změn, vlhkosti, expozice ultrafialovému záření, chemických látek, olejů a vibrací. Vyberte si pásku, která odolá okolním podmínkám, aniž by ztratila přilnavost nebo fyzické vlastnosti.
 3. Požadavky na zatížení: Určete požadavky na zatížení při nanášení. Zohledněte například hmotnost součástí, které mají být spojovány, síly, které na ně působí (vibrace, náraz, atd.) a očekávanou životnost. Vyberte pásku s dostatečnou pevností a odolností, která zvládne očekávaná zatížení.
 4. Kompatibilita: Zajistěte kompatibilitu mezi páskou a ostatními materiály nebo podklady, se kterými přijde páska do styku. Zohledněte všechny případné chemické reakce nebo nekompatibility, které mohou mít dopad na funkčnost pásky nebo na celistvost spojovaných povrchů.
 5. Způsob použití: Zohledněte proces nalepení a dostupné vybavení. U některých pásek se vyžaduje použití specifických technik nalepení, například aktivace teplem nebo lepení při působení tlaku. Zajistěte, aby zvolená páska mohla být snadno nalepena s využitím dostupných zdrojů.
 6. Dodržování předpisů: V automobilovém průmyslu je nezbytné zohlednit všechny příslušné právní předpisy nebo průmyslové normy, které se vztahují na konkrétní použití. Zajistěte, aby zvolená páska splňovala nutné požadavky na bezpečnost, ohnivzdornost, emise nebo jiné příslušné normy.
 7. Dlouhodobá životnost: Zhodnoťte očekávanou životnost daného způsobu použití a zvolte pásku, která dokáže zajistit požadovanou odolnost a dlouhodobou životnost. Zohledněte například odolnost vůči stárnutí, odolnost vůči faktorům životního prostředí a dlouhodobou přilnavost.
 8. Estetika: V závislosti na způsobu použití může být zvážena estetika. Určete, zda má být páska viditelná nebo skrytá a vyberte pásku, která splňuje požadavky na viditelnost, například barvu, transparentnost nebo texturu.
 9. Zkoušení a validace: Prostřednictvím zkoušení a validace způsobu použití hodnotíme navrhovanou pásku v konkrétních podmínkách užití před jejím použitím v plném rozsahu. To nám pomůže zajistit, aby se páska chovala tak, jak se očekává a splnila nutné požadavky na výkon.

Obaly zabraňující neoprávněnému vniknutí jsou důležité v dodavatelském řetězci s náhradními díly pro automobilový průmysl z několika důvodů:

Použití vhodné oboustranné pásky může mít velký význam při uzavírání vašeho bublinkového sáčku, PE nebo kartonové krabice při zajištění jejího hodnotného obsahu.

Celistvost výrobku: Obal zabraňující neoprávněnému vniknutí napomáhá zajistit celistvost náhradních dílů v celém dodavatelském řetězci. Poskytuje fyzickou zábranu, která chrání díly před neoprávněným přístupem, neoprávněným zásahem nebo znečištěním. To je zásadní pro zachování kvality a funkčnosti náhradních dílů pro automobilový průmysl, jelikož jakýkoliv neoprávněný zásah nebo znečištění může ohrozit jejich chování a bezpečnost.

 1. Prevence proti padělkům: Automobilový průmysl je citlivý na padělané náhradní díly, které mohou představovat závažné bezpečnostní riziko a způsobit významnou škodu na vozidlech. Součástí obalů zabraňujících neoprávněnému vniknutí jsou prvky jako například hologramy, pečeti nebo jedinečné identifikátory, které mohou pomoci s ověřením pravosti dílů. Při využití těchto opatření proti padělání napomáhají obaly proti neoprávněnému vniknutí zabránit v distribuci padělaných náhradních dílů a zajišťují, že se ke koncovým zákazníkům dostanou pouze pravé, spolehlivé výrobky.
 2. Vysledovatelnost a opatrovnický řetězec: Obaly zabraňující neoprávněnému vniknutí obsahují sledovací mechanismy, například čárové kódy, štítky RFID nebo výrobní čísla. Tyto značky umožňují účinné sledování a monitorování náhradních dílů v celém dodavatelském řetězci. Zachováváním jasného opatrovnického řetězce pomáhá obal zabraňující neoprávněnému vniknutí sledovat původ, umístění a přesun dílů, což je zásadní pro kontrolu kvality, záruční nároky a stahování výrobků, pokud je to nutné.
 3. Dodržování předpisů: V automobilovém průmyslu platí různé předpisy a průmyslové normy, které se týkají bezpečnosti výrobku, kvality a vysledovatelnosti. Obaly zabraňující neoprávněnému vniknutí pomáhají firmám dodržovat tyto předpisy zajištěním důkazu o celistvosti výrobku a dodržení požadovaných postupů. Prokazuje odhodlanost ke kontrole kvality a zajišťuje, aby náhradní díly splňovaly potřebné normy.
 4. Zákaznická důvěra: Obaly zabraňující neoprávněnému vniknutí hrají klíčovou roli v budování zákaznické důvěry. Pokud se viditelně prokáže, že společnost bere bezpečnost a kvalitu svých náhradních dílů vážně, ujišťuje tím zákazníky, že si zakupují pravé a spolehlivé výrobky. To může zlepšit dobrou pověst značky, spokojenost zákazníků a loajalitu zákazníků

Použití vhodné oboustranné pásky může mít velký význam při uzavírání vašeho bublinkového sáčku, PE nebo kartonové krabice při zajištění jejího hodnotného obsahu.

Často nám zavolají s požadavkem na těsnicí pásku na krabici, na obalovou pásku. Jakožto holandský výrobce nejsme schopni konkurovat těmto typům pásek. Co můžeme udělat a děláme to dobře, je výroba obalových pásek, které potřebují něco navíc! Takže, jak poznáte, že je na tom vaše aplikace lépe a má vyšší kvalitu?

Zde je několik klíčových kritérií, která vám pomohou učinit informacemi podložené rozhodnutí:
 1. Způsob použití: Určete konkrétní účel, ke kterému potřebujete obalovou pásku. Zalepujete krabice k přepravě, balíte výrobky k uskladnění nebo spojujete položky dohromady? Různé způsoby použití mohou vyžadovat různé typy pásky.
 2. Faktory okolního prostředí: Pokud budou vaše balíky vystaveny extrémním teplotám, vlhkosti nebo ultrafialovému záření, poohlédněte se po páskách, které poskytují odolnost vůči těmto podmínkám okolního prostředí. Některé pásky jsou navrženy tak, aby odolaly drsnému prostředí a zachovaly si svou přilnavost.
 3. Hmotnost a velikost obalu: Zohledněte hmotnost a velikost obalů, které budete zalepovat. U těžších nebo větších balíků může být nutná pevnější a širší páska, aby se zajistilo bezpečné spojení a zabránilo porušení balíků během přepravy.
 4. Typ lepidla: Obalové pásky mají různá složení lepidel, například akryl, tavná pryž nebo přírodní pryž. Každý typ nabízí různé vlastnosti, pokud se jedná o sílu přilnavosti, teplotní odolnost a kompatibilitu s povrchem, na který se páska nalepuje. Zohledněte podmínky, za kterých bude s balíkem nakládáno a za kterých bude přepravován a vyberte lepidlo, které vyhovuje vašim potřebám.
 5. Pevnost pásky: Některé obalové pásky jsou vyztuženy například sklolaminátem nebo polyesterem a zajišťují větší pevnost a odolnost. Pokud odesíláte těžké položky nebo potřebujete vyšší bezpečnost, popřemýšlejte o páskách s vyztuženou pevností, abyste dosáhli optimálního výkonu.
 6. Kompatibilita s povrchem: Zohledněte povrchy, na které budete pásku nalepovat. Různé pásky mohou lépe přiléhat k určitým povrchům, například ke kartonu, plastu nebo kovu. Zkontrolujte, aby byla páska, kterou si vyberete, kompatibilní s povrchovými materiály, abyste byla zajištěna pevná přilnavost.
 7. Způsob odvíjení: Zohledněte typ odvíječe nebo aplikátoru, který budete používat. Některé pásky jsou speciálně navrženy k ručnímu nalepování, zatímco jiné jsou optimalizovány k používání s odvíječem pásky. Ověřte kompatibilitu mezi páskou a vaším preferovaným způsobem odvíjení.
 8. Rozpočet: Vyhodnoťte svůj rozpočet a zohledněte nákladovou efektivitu pásky. I když je důležité vybrat si pásku, která splňuje vaše požadavky, dávejte si pozor i na otázku nákladů.
Při zohlednění těchto faktorů si můžete zúžit možnosti výběru a zvolit si obalovou pásku, která bude nejlépe vyhovovat vašim konkrétním potřebám. V případě pochybností se poraďte s našimi odborníky!

Určení kvality obalové pásky vyžaduje posouzení několika klíčových faktorů. Zde je uvedeno několik ukazatelů, které vám pomohou s určením, zda je páska, kterou používáte, vysoce kvalitní:

 1. Přilnavost: Vysoce kvalitní obalová páska by měla mít pevnou přilnavost, která zajišťuje dokonalé spojení s různými povrchy. Měla by bezpečně přilnout a zachovat si v čase svoji přilnavost, a to i za různých okolních podmínek.
 2. Odolnost: Páska by měla být po nalepení a během manipulace a přepravy odolná proti trhání, štěpení nebo natahování. Měla by si zachovat celistvost a nemělo by být jednoduché ji porušit nebo rozedřít.
 3. Tloušťka a pevnost v tahu: Zkontrolujte údaje o pásce týkající se tloušťky a pevnosti v tahu. Silnější pásky obvykle poskytují vyšší pevnost a odolnost, zajišťují lepší odolnost vůči proděravění nebo poškození.
 4. Kompatibilita s povrchy: Páska by měla dobře přilnout k různorodým povrchům, které se běžně používají na obaly, například k lepence, plastu nebo kovu. Při nalepení na tyto povrchy by nemělo být možné ji snadno odlepit ani by neměla ztratit přilnavost.
 5. Teplotní odolnost: Zohledněte teplotní rozmezí, kterému páska odolá. Vysoce kvalitní pásky jsou navrženy tak, aby si zachovaly přilnavost a strukturální celistvost i za extrémních teplot, za horka i za studena.
 6. Odolnost vůči vlhkosti: U obalových pásek může být vyžadována odolnost vůči vlhkosti během skladování nebo přepravy. Poohlédněte se po páskách, které jsou speciálně navrženy tak, aby byly odolné vůči vlhkosti a zachovaly si za těchto podmínek svoji přilnavost.
 7. Certifikace a normy: Ověřte si, zda obalová páska splňuje průmyslové normy nebo certifikáty na kvalitu a výkonnost, například normy a certifikáty od uznávaných organizací nebo regulačních orgánů.
Po posouzení těchto faktorů si můžete učinit lépe informačně podložený názor na kvalitu obalové pásky, kterou používáte. Vždy se doporučuje před rozhodnutím provést intenzivní vyzkoušení.

Vyvinutí tlaku na pásku se provádí kvůli řádnému přilnutí a spojení mezi páskou a povrchem, na který se páska nalepuje. Tlak napomáhá vytvořit pevný a bezpeční spoj, zlepšuje účinnost pásky v různých způsobech použití. Zde je uvedeno několik důvodů, proč se na pásku vyvíjí tlak:

 1. Aktivace lepidla: V mnoha páskách se nachází lepidlo citlivé na tlak (PSA), u kterého je nutné k aktivaci a zesílení jeho lepicích vlastností nutné vynaložit tlak. Tlak napomáhá lepidlu dostat se do mikroskopických nerovností na povrchu a vytváří tak lepší kontakt a zvyšuje přilnavost lepidla.
 2. Lepší kontakt: Tlakem se pomáhá zajistit, aby se celý přilnavý povrch pásky dostal do styku s povrchem, na který je páska nalepována. Tím se eliminují mezery a zvyšuje se pevnost spoje. Bez dostatečného tlaku mohou vznikat oblasti, kde nebude přilnutí dostačující, nebo slabé spoje, čímž se sníží účinnost pásky.
 3. Přizpůsobení se nerovným povrchům: Na některých površích se mohou vyskytovat nerovnosti, například hrboly, záhyby nebo textury, které mohou bránit pásce v řádném přilnutí. Vyvinutí tlaku napomáhá pásce přizpůsobit se těmto nerovným povrchům a umožňuje jí vytvořit lepší kontakt a bezpečné spojení.

Je důležité zmínit, že u různých typů pásek mohou být k optimálnímu přilnutí vyžadovány různé úrovně tlaku.

Koheze je vlastnost, která pásce umožňuje zachovat si v čase svoji přilnavost. Jedná se o sílu, která drží lepicí vrstvu dohromady, umožňuje pásce zůstat nedotčená a funkční. Koheze napomáhá pásce odolat smykovým silám, což jsou svislé síly, které mohou způsobit sklouznutí nebo odlepení pásky. Silná koheze zajišťuje, že páska zůstane pevně přilepená, a to i v případě, že bude vystavena smykovému napětí. Bez silné přilnavosti hrozí u pásky riziko, že sklouzne z podkladu nebo dojde k jejímu znehodnocení. Ale pozor – přilnavost a koheze musí být v rovnováze!

Přilnavost a koheze hrají významnou roli při výrobě pásky. Přilnavost se vztahuje ke spojení nebo přilepení pásky k povrchu, zatímco koheze se vztahuje k internímu spojení mezi molekulami na pásce samotné. Dosažení dokonalé rovnováhy mezi přilnavostí a kohezí je pro výrobu pásky zásadní z těchto důvodů:

 1. Pevnost spoje: Přilnavost je nezbytná k tomu, aby se páska bezpečně přilepila k povrchu a nebylo snadné ji odlepit. Určuje pevnost spoje mezi páskou a podkladem. Pokud je přilnavost příliš slabá, nemusí se páska účinně přilepit, což vede k nedostatečné výkonnosti. Na druhé straně, v případě nadměrné přilnavosti může být náročné pásku odstranit nebo může páska při odstraňování poškodit povrch.
 2. Celistvost pásky: Koheze je důležitá k zachování strukturální celistvosti pásky samotné. Koheze zajišťuje, že páska zůstane netknutá a během nalepování nebo používání se nerozpadne. Pokud je koheze příliš slabá, může páska prasknout nebo se delaminovat, takže bude nepoužitelná. Naopak nadměrná koheze může způsobit, že páska bude nadměrně lepkavá nebo po sobě při odstranění zanechá lepkavé zbytky.
 3. Univerzálnost: U různých způsobů použití mohou být vyžadovány různé úrovně přilnavosti a koheze. Například u náročných způsobů využití může být nutné silné lepidlo, zatímco u dočasných způsobů použití může být vhodné méně agresivní lepidlo. Dosažením rovnováhy mezi přilnavostí a kohezí vytvoříme pásky s rozmezím vlastností, které splní vaše požadavky na způsoby použití.
K dosažení požadované rovnováhy zohledňujeme například složení lepidla, techniky nanášení, podkladové materiály a povrchové úpravy. Rozsáhlé (laboratorní) testování, testování aplikace a procesy kontroly kvality zajišťují ještě před poskytnutím pásky k užití, že páska splňuje požadované specifikace na přilnavost a kohezi.

Jednou z nejdůležitějších složek pěnové pásky je hustota pěny. Čím je hustota vyšší, tím je pěna pevnější. V některých (kritických) způsobech využití může nízká hustota způsobit závažné nebezpečí. Samozřejmě platí, že čím vyšší je hustota, tím vyšší je cena. Je důležité srovnávat jablka s jablky. Hustota pěny je obvykle vyjadřována v kg/m3, což znamená hmotnost pěnového materiálu na jednotku objemu.

Pokud má například pěna hustotu 30 kg/m3,znamená to, že v každém metru krychlovém pěny je obsaženo 30 kg pěnového materiálu. Pěny s nižší hustotou jsou obvykle lehčí a mají větší schopnost nadnášení, zatímco pěny s vyšší hustotou jsou těžší a hutnější.
Vyšší hustota u pěny může být důležitá z různých důvodů v závislosti na způsobu použití. Zde je uvedeno několik důvodů, proč může být žádoucí použít pěnu s vyšší hustotou:

 1. Vyšší odolnost: Pěna s vyšší hustotou má tendenci být odolnější a pevnější. Dokáže lépe odolat opakovanému použití a stlačování, aniž by ztratila svůj tvar nebo strukturální celistvost. Příkladem mohou být oboustranné pěnové pásky používaná na fasádách budov.
 2. Větší opora: Pěna s vyšší hustotou často poskytuje lepší oporu a pevnost. Může nabídnout významnější odolnost vůči tlaku a rozprostírá hmotnost rovnoměrněji, což má za výsledek větší pohodlnost a stabilitu.
 3. Lepší izolace: Pěna s vyšší hustotou má lepší tepelně-izolační a zvukově-izolační vlastnosti. Hustší struktura pěny napomáhá minimalizovat přenos tepla a zvukových vln, takže je vhodná k použití jako izolace u budov, akustické panely nebo obalové materiály, ale také v automobilovém průmyslu, kde je cílem snížení hladiny hluku.

More information

Please don't hesitate to contact us!

Why choose Multifoil

Six reasons not to miss out on collaborating with Multifoil. We offer a wide range of resources, from state-of-the-art facilities to a skilled workforce, ensuring that partners have access to the necessary tools and support for success.

Výzkum a vývoj

Naší výhodou je vlastnictví vnitrofiremní laboratoře, zdatného týmu pro výzkum a vývoj a 4 desetiletí výrobního know-how. To nám umožňuje navrhovat a vyrábět pro vás nejlepší dlouhodobé výsledky.

Kvalita ve všech procesech

V naší společnosti se snažíme o dosažení dokonalosti ve všech ohledech našich činností, včetně získávání vysoce kvalitních surovin, výroby prvotřídních výrobků, důkladných procesů vývoje a testování a vysoce kvalitních služeb pro vás. Můžete si být jisti, že naše odhodlání k zachování kvality je neotřesitelné.

Poctivost

Chápeme, že spolupráce směrem k řešení a dělení se o vaše znalosti, výsledky vývoje a přehled o trhu může být znepokojivý úkol. Můžete si však být jistí, že poctivosti a důvěry si při spolupráci s vámi ceníme nade vše. Veškeré důvěrné informace, o které se s námi podělíte, zachováme v přísném utajení. Pouze pro nás a pro vás.

Dlouhodobé vztahy

Dlouhodobé vztahy se mohou zdát téměř nevyhnutelnými, když je spojování dohromady základem naší společnosti. Máme to štěstí, že se mnoho našich cenných zákazníků, velkých i malých, rozhodne zůstat s námi po dlouhá období, často až do konce používání výrobků. Stejně tak důležití jsou pro nás naši dodavatelé, kterým zůstáváme věrní, stejně tak jako naši zákazníci zůstávají věrni nám. A nakonec, naši pracovníci – jakmile se jednou stanete součástí naší „soudržné“ skupiny, je těžké se odtrhnout.

Lidé a stroje, které učiní dojem!

Jsme hrdí na náš výrobní závod, který je vybaven více než 20 vysoce výkonnými konvertorovými stroji a 5 nanášecími linkami pro pryž a akryl. Naši pracovníci rovněž učiní dojem, protože se mohou pochlubit v průměru 14 roky setrvání v pracovní pozici u nás a jsou více než schopni poradit si se všemi náročnými úkoly, které jim budou předloženy. Naše společná touha po dokonalosti činí ze spolupráce radost a vy nepochybně při spolupráci s námi toto nadšení a odhodlání pocítíte.

Rychlé dodání a nadstandardní úroveň služby

Díky našemu rozsáhlému skladu se zásobami hotových výrobků a surovin zaručujeme včasné dodání, které bude přesně odpovídat vašim požadavkům. Kromě toho můžeme plnit jednotlivé objednávky vystavené na základě rámcové smlouvy a umožnit vám přístup k vašim výrobkům přesně tehdy, když je budete potřebovat. Naši pracovníci pro dodávky a služby mají mnohaleté zkušenosti na mezinárodním poli a budou vám nápomocni všemi způsoby, kterých budou schopni.